Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Δημοτικά ΣχολείαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Σας ενημερώνουμε  ότι στο υπ’ αρ.   810/τ. Β΄/7-3-2018 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. Πρωτ. 30813/Δ6/23-2-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).
Σημειωτέον ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 30/04/2018 μέχρι και 14/05/2018.