Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη

     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ  Α΄ ΤΑΞΗ

Οι εγγραφές  των μαθητών στην Α΄ τάξη  για το σχολικό  έτος  2018-2019, θα πραγματοποιηθούν  εφέτος από την 2η έως και την 18η Μαΐου 2018.
Στην Α΄ τάξη θα εγγραφούν όσα παιδιά συμπληρώνουν  μέχρι 31-12-2018 ηλικία έξι (6) ετών, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2012 μέχρι 31-12-2012

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1.     Αίτηση Εγγραφής (έντυπο υπάρχει στο σχολείο )
2. Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δήμο (δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, καθώς αναζητείται από τη σχολική μονάδα  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠ.Π.Ε.Θ)
3. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας  του παιδιού (Β.Υ.Π.) (για το έλεγχο των
   προβλεπόμενων  εμβολίων)
4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (συμπληρώνεται από ιδιώτη γιατρό ή από ιατρούς των Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας – Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λ.π.)
5.    Βεβαίωση  Φοίτησης στο   Νηπιαγωγείο (χορηγείται από το Νηπιαγωγείο)
6.     Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚΟ, Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα των γονιών πάντα).