Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Δράσεις ανακύκλωσης … εν δράσει!


 Α. "Ευέλικτα καπάκια"

   Οι μαθητές συλλέγουν και παραδίδουν σε συγκεκριμένο χώρο στο σχολείο πλαστικά καπάκια. 
   Είναι μια δράση στην κατεύθυνση της ανταποδοτικής ανακύκλωσης συνδυάζοντας άριστα  την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  με την κοινωνική δράση.

 
Β. " Το χαρτί του μέλλοντός μας"

     Είναι ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίου και χαρτιού. Αφορά κυρίως σε βιβλία που δεν μπορούν να επανα-
χρησιμοποιηθούν, τετράδια και χρησιμοποιημένο χαρτί φωτοτυπικού. Αυτά συλλέγονται σε ειδικούς σάκους από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος.
Γ. "Χρησιμοποιημένα τηγανέλαια"

     Το τηγανέλαιο  ανακυκλώνεται και χρησιμο ποιείται ως ανανεώσιμο καύσιμο (βιοντίζελ) που είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον.
    Κάθε Δευτέρα οι μαθητές παραδίδουν σε συγκεκριμένο χώρο στο σχολείο τηγανέλαια σε συσκευασίες 1lt, 1,5 lt ή  4lt.