Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Έλεγχος Βιβλιαρίων Υγείας


Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2802/5-03-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -
Τμήμα Αγωγής Υγείας, αναφορικά με τον έλεγχο
εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών έναντι της ιλαράς με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικά στη χώρα μας, σας παρακαλούμε να προσκομίσετε μέχρι τη Δευτέρα 12-03-2018 στο Σχολείο τα Βιβλιάρια Υγείας των παιδιών. Εμείς θα φωτοτυπήσουμε τη σχετική σελίδα των εμβολίων, θα γράψουμε το όνομα του/της μαθητή/τριας πάνω στη φωτοτυπία, θα την καταχωρήσουμε στο αρχείο μας και θα σας επιστρέψουμε αμέσως το Βιβλιάριο Υγείας.
Ο σχετικός έλεγχος αυτών για την εμβολιαστική κάλυψη θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια από ελεγκτές της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.
Διευκρίνιση: Η προσκόμιση των Βιβλιαρίων Υγείας μπορεί να γίνεται μέσω των μαθητών κι η επιστροφή τους θα γίνεται αυθημερόν. Δεν είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων.