Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Η Γ΄ τάξη στο Μουσείο λαϊκής τέχνης και στα ΕΛΤΑ

Τα παιδιά στην είσοδο του μουσείου
Τα δύο τμήματα της Τρίτης τάξης, στο πλαίσιο προγράμματος e-twinning που υλοποιούν, επισκέφτηκαν την Πέμπτη 28/11/13 αρχικά το μουσείο λαϊκής τέχνης στο χώρο του παλιού Νοσοκομείου της Πάτρας και στη συνέχεια την έκθεση γραμματοσήμου στα ΕΛΤΑ. Τα παιδιά συνόδευσαν οι...
δασκάλες Ηλιοπούλου Ακριβή και Τσάγκου Γεωργία, καθώς και η δασκάλα των Αγγλικών Γουναρίδου Στέλλα.