Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία εμπορίας ιατρικών ειδών Κουνάβης η οποία προσέφερε στο σχολείο μας φαρμακευτικό υλικό.