Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Το Ε1 ζωγραφίζει την Οβρυά του... 2100

Πώς θα είναι η Οβρυά το 2100; Οι μαθητές του Ε1 ονειρεύονται και ζωγραφίζουν την περιοχή τους.
Οι γνώμες πολλές. Το εικαστικό αποτέλεσμα της προσπάθειας εξαιρετικό.