Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του ΣχολείουΕγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Σύμφωνα με την υπ’ αρ.  69345/Δ1/02-05-2018  Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  μπορεί στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία να  λειτουργήσει Ολοήμερο Τμήμα/τμήματα  με τις εξής προϋποθέσεις:

  •  Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων – κηδεμόνων τους.

  •  Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της δεύτερης ώρας (15:00), εφόσον κατατεθεί ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

  •  Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/Θ και πάνω ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.


      Στο ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα  εγγραφής στο Ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται Βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κ.τ.λ.  αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο  πληρωμής του τρέχοντος έτους, ακόμα κι αν δεν έχει εξοφληθεί.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες  ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Οι  εγγραφές στο  Ολοήμερο πρόγραμμα (ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)   θα γίνονται μέχρι τις 12-6-2018.