Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Καθιέρωση της δράσης 'Η τσάντα στο σχολείο'2o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ                                                          Οβρυά   11-01-2018Ενημερωτική επιστολή για τη δράση : 'η τσάντα στο σχολείο'


Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι  από αυτόν το μήνα καθιερώνεται η δράση   με θέμα: « Η τσάντα στο σχολείο».
Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.
Επισημαίνεται, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.
            Η οργάνωση της μελέτης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Το ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, εφαρμόζει τη δράση: «Η τσάντα στο σχολείο».
Η δράση απευθύνεται στους μαθητές όλων των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της χώρας και θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιούνιο του ιδίου έτους και μετέπειτα από την έναρξη κάθε διδακτικού έτους έως την λήξη του.
Τα  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ που η τσάντα θα παραμένει στο σχολείο  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 26/10-01-2018 Πράξη  του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου  είναι:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:     27 & 28,    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:   10 & 11  ,   ΜΑΡΤΙΟΣ:  24 & 25 ,    ΑΠΡΙΛΙΟΣ:  28  & 29,  ΜΑΪΟΣ:  26  &  27,      ΙΟΥΝΙΟΣ:  9  &  10


Ο Διευθυντής του Σχολείου