Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς τους γονείς των μαθητών  των τμημάτων
της Α΄ τάξης

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι  την Πέμπτη 19-10-2017 οι εκπαιδευτικοί  που διδάσκουν στα τμήματα της   Α΄ τάξης  κι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων  της 3ης Περιφέρειας  θα πάρουν μέρος σε επιμορφωτική ημερίδα  που οργανώνει η Σχολική  Σύμβουλος κ. Ρογδάκη Αγαθή με θέμα: «Διδακτικές παρεμβάσεις: Η ενσυνείδητη διδασκαλία γράμματος – Πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό – Σχεδιασμός δράσεων». 
       Εξαιτίας αυτού του λόγου τη συγκεκριμένη ημέρα  οι εκπαιδευτικοί  θα εργαστούν ως επιμορφούμενοι κι άρα δε θα γίνουν μαθήματα στα τμήματα της Ά τάξης. Οι μαθητές, δηλαδή των τμημάτων αυτών, δε θα έρθουν καθόλου την ημέρα αυτή στο σχολείο.
Ζητάμε συγγνώμη για τυχόν  αναστάτωση που θα δημιουργηθεί.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                               Τσαγγαρούλιας Χρήστος