Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Έναρξη λειτουργίας Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής Μαθητών (07:00-08:00π.μ.)

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από 21/09/2017 ξεκίνησε να λειτουργεί στο σχολείο μας Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής Μαθητών (07:00-08:00π.μ.).
Δικαίωμα συμμετοχής - φοίτησης  σ' αυτό έχουν οι μαθητές του Ολοημέρου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους φοίτηση στο  Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής Μαθητών.