Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 13/02/2017   οι σχολικές τροχονόμοι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Σχολικών Τροχονόμων. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής πρόσβαση και αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο.