Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Εγγραφές μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Σχολείο για το σχολικό έτος 2016-2017

Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2016-2017.
Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ την εγκύκλιο που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Οι δηλώσεις πρέπει να παραδοθούν στον Διευθυντή του σχολείου έως τις 21 Ιουνίου 2016.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 22 Ιουνίου 2016,απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.Από τη Διεύθυνση του Σχολείου