Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Αιτήσεις Εισαγωγής μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Γυμνάσια


Ξεκινά από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016  η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στην Α΄ τάξη των  Πειραματικών - Πρότυπων Γυμνασίων. Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στη ΔΕΠΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://depps.minedu.gov.gr/ Η εισαγωγή μαθητών μαθητριών στα  Πειραματικά Γυμνάσια θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ενδιαφερόμενων γονέων  την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες  οι γονείς μπορούν να έχουν στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/pps/ όπου μπορούν να συμπληρώσουν και τη σχετική αίτηση.


     

                                                                                 Ο  Δ/ντής

                                                                                   Ιωάννης  Στεφάνου