Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Πρόωρη αποχώρηση την Τετάρτη

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Την Τετάρτη 10/6/15 όλες οι τάξεις θα σχολάσουν στη 1.15΄, λόγω εκλογών για την επιλογή δ/ντών στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών. Το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.