Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Επίδοση τίτλων

Λήξη σχολικού έτους 2014-15
Επίδοση τίτλων
Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 
από 9.00΄ π.μ. έως 10.30' π.μ.