Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

ΕΥΖΗΝ

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος ΕΥΖΗΝ στο σχολείο μας. Τα αποτελέσματα θα δοθούν σε φάκελο, σε όσους μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα, κατά την επίδοση των τίτλων στις 12 Ιουνίου. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή τους: τις δύο γυμνάστριες Μαρία Ταυρίδου και Σπυριδούλα Τριανταφυλλοπούλου που διενήργησαν τις μετρήσεις, τους δασκάλους των τάξεων που συνέβαλαν στην εισαγωγή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα και την εκπ/κό Πληροφορικής Βιβή Αθανασοπούλου που επεξεργάστηκε τα ερωτηματολόγια και τα λοιπά στοιχεία και επιμελήθηκε την έκδοση των αναφορών.