Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Εγγραφές στο Μουσικό Γυμνάσιο

Αιτήσεις για εγγραφές στο Μουσικό Γυμνάσιο πραγματοποιούνται μέχρι 31 Μαΐου. Τηλ.: 2610641800