Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Γνωριμία με παραολυμπιακά αθλήματα

   Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης οι μαθητές της Ε' τάξης ήρθαν σε επαφή με τα παραολυμπιακά αθλήματα του βόλεί καθιστών αθλητών και του γκόλμπολ. Ενθουσιάστηκαν, χάρηκαν και με το μεν άθλημα του γκολμπολ ένιωσαν πώς είναι για λίγο να ζεις, να κινείσαι και να αθλείσαι στο σκοτάδι, με το δε άθλημα του βόλει καθιστών αθλητών ένιωσαν πώς είναι να αθλείσαι δίχως να περπατάς. Υπεύθυνες της δράσης οι εκπ/κοί Φ. Αγωγής του σχολείου Ταυρίδου Μαρία και Τριανταφυλλοπούλου Σπυριδούλα.