Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Το Γ2 ενημερώνεται για τον ρατσισμό


Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα κατά του ρατσισμού. Οι μαθητές του Γ2 μίλησαν με τη δασκάλα τους κ. Ευτυχία Κορφιάτη  για το νόημα της ημέρας και προχώρησαν στην κατασκευή σχετικών εικαστικών δημιουργιών.