Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Η γιορτή για την 25η Μαρτίου

H γιορτή για την 25η Μαρτίου, που έχουν προετοιμάσει τα 2 τμήματα της ΣΤ' τάξης, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/3/2015. Θα ξεκινήσει στις 8.45' π.μ. και θα τελειώσει περίπου στις 10 π.μ. Μαθήματα δε θα πραγματοποιηθούν και το Ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.