Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Πατρέων


Το σχολείο μας έλαβε από τον Δήμο Πατρέων το παρακάτω έγγραφο:

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση  μαθητών για συμμετοχή στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Πατρέων».

Ο  Δήμος Πατρέων έχει την πρόθεση να λειτουργήσει απογευματινή βοηθητική ζώνη πρόσθετης εκπαιδευτικής σε μαθητές οικογενειών που έχουν ανάγκη.
Τα  μαθήματα που θα διδάσκονται θα είναι:
Στο Δημοτικό :Γλώσσα  -  Μαθηματικά
Στο Γυμνάσιο :Αρχαία  -  Μαθηματικά  -  Έκθεση  -  Φυσική  -  Χημεία.     
Γι αυτό το λόγο έχει ήδη απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης αλλά...
και δημόσια προσκαλώντας  Εκπαιδευτικούς  (Αδιόριστους – Διορισμένους – Συνταξιούχους ), κατόχους πτυχίων με αντίστοιχους τίτλους σπουδών να συνδράμουν εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια.
Έχουν ανταποκριθεί σαράντα δυο  (42) Εκπαιδευτικοί.
Δημοτικό δέκα τέσσερις  (14) και Γυμνάσιο είκοσι οκτώ (28).
Αναλυτικότερα :
   Φιλόλογοι  17          Πολιτικοί Μηχανικοί    1
   Φυσικοί      2           Οικονομικές Επιστήμες 1
   Μαθηματικοί   6       Βιολόγοι    1
           Παρακαλούμε να διερευνήσετε στο σχολείο σας, τους μαθητές που έχουν ανάγκη και επιθυμούν να πάρουν μέρος σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τον Σύλλογο γονέων του σχολείου και να ενημερώσετε τους γονείς.
Προτεραιότητα έχουν  οι μαθητές των μονογονεϊκών οικογενειών, μελών με ειδικές ανάγκες, ανέργων γονέων και χαμηλού εισοδήματος.
Οι  δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από γονείς ή Διευθυντές σχολείων κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς  από Πέμπτη 8/1/2015 έως και Πέμπτη 16/1/2015 πρωινές ώρες 9-12 ,στην Αντιδημαρχία Παιδείας & Αθλητισμού , Μέγαρο Λόγου & Τέχνης ,  4ος όροφος ή ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης στο e-mail: antpaidiaspatras@gmail.com  ή με φαξ στο 2610 240145

                                                                                              Ο Αντιδήμαρχος
                                                                                 Παιδείας & Αθλητισμού     
                                        
                                                                           
                                                                                   Ανδρέας  Αθανασόπουλος