Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Απολογισμός παζαριού

Τα έσοδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Οβρυάς από τη συμμετοχή του στο 4ο Παζάρι Αλληλεγγύης ήταν φέτος περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Συγκεκριμένα  συγκεντρώθηκαν: 
Από τις Α΄, Β΄,Γ΄,Δ΄ και Ε΄ τάξεις: 804 € 
Από την ΣΤ΄ τάξη: 270 € 
Από τον συνεισφορά του Συλλόγου Γονέων: 50 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 1124 €
Από τα 270 € που συγκέντρωσαν τα δύο τμήματα της ΣΤ΄ τάξης θα κρατήσουν, όπως κάθε χρόνο, το 60%, δηλ. 162 €, για να χρηματοδοτήσουν διάφορες δράσεις τους. 
100 € θα κρατήσει το σχολείο για την κάλυψη των εξόδων των κατασκευών του παζαριού.
Το ποσό συνεπώς που θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό είναι 862 €, ως εξής:
UNICEF: 180€
Σε οικογένειες της περιοχής μας:  682€