Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Το Δ1 "υπερασπιστής των παιδιών"

Ο κόσμος δεν μας προσφέρθηκε
απ' τους γονείς μας,
μας τον δάνεισαν τα παιδιά μας
(Αφρικανική παροιμία)
Το Δ1 υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Unicef με θέμα: "Σχολεία υπερασπιστές των παιδιών". Οι μαθητές μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τα βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την προστασία από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση). Το πρόγραμμα "Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών" έχει αξιολογηθεί από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού που εδρεύει στη Γενεύη ως το καλύτερο...
που γίνεται στη χώρα μας για την προώθηση και ευρεία διάχυση του περιεχομένου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Το συντονισμό της δράσης έχει η δ/λα του τμήματος κ. Τσάγκου Γεωργία.