Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Σεμινάριο για τους εκπ/κούς της Γ τάξης

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 οι μαθητές των δύο τμημάτων της Γ τάξης δεν θα προσέλθουν στο σχολείο, λόγω σεμιναρίου που διοργανώνεται για τους εκπαιδευτικούς από τη σχολική σύμβουλο της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.