Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Το σκηνικό της γιορτής

Το ασπρόμαυρο σκηνικό της γιορτής για την 28η Οκτωβρίου. Δημιουργία της εκπαιδευτικού Εικαστικών του σχολείου μας Γεωργοπούλου Ελένης.