Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Σχολή Γονέων

Ενημερώνουμε τους γονείς του σχολειου μας ότι Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. 
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Ν. Αχαΐας κ. Καούρη Χριστίνα, Τηλ. 6942271599, email. ckaouri@gmail.com, Fax. 2610-462086.