Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Αναστολή συλλογής τηγανέλαιων

Η διαδικασία συλλογής τηγανέλαιων αναστέλλεται έως ότου λάβει απόφαση ο Δήμος Πατρέων σχετικά με το αν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ή όχι. Όταν αυτή μας γνωστοποιηθεί θα υπάρξει ενημέρωση.