Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
Σας ενημερώνουμε ότι το συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή θα πρέπει να κατατεθεί από τους γονείς/κηδεμόνες στο σχολείο μας μέχρι 30/9/14. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.
Ο γονέας κατά την προσέλευσή του στον ιατρό συμπληρώνει και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης, που του χορηγεί η Μονάδα Υγείας ή ο ιατρός. Το συγκεκριμένο έντυπο, για διευκόλυνση
                                       των γονέων, διατίθεται και από το σχολείο μας.
                                       (Αφορά τους μαθητές της Α, Γ, Δ & Ε τάξης)