Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Δημιουργικά παιχνίδια


Παίξτε δημιουργικά παιχνίδια στο http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm για να μάθετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Φωτόδεντρο για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας.