Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Εγγραφές στο Ολοήμερο

Αιτήσεις για εγγραφή στο ολοήμερο τμήμα για το επόμενο σχολικό έτος γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014. Έντυπο αίτησης έχει ήδη δοθεί σε όλους τους μαθητές.