Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Διαγωνισμός για διαδραστικούς πίνακες

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού, προϋπολογισμού 42.856.730,00 ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων (που θα περιλαμβάνουν Διαδραστικό Πίνακα, Βιντεοπροβολέα με την βάση του, Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, με εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα και περιγραφόμενα στην αναλυτική διακήρυξη λογισμικά) με την απαραίτητη Δικτύωση και Επιμόρφωση για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Γυμνασίων, για την ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και για όλα τα τμήματα της Α’ Τάξης ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας.
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς συμπεριλαμβάνεται στα σχολεία που αφορά ο διαγωνισμός.