Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Αιτήσεις για το Μουσικό Σχολειο Πάτρας
Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα μουσικά σχολεία  (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2014-15, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχον στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Πάτρας έως και 31 Μαίου 2014.
Τηλέφωνο Μουσικού Σχολείου Πάτρας: 2610641800