Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Γαλλικά ή Γερμανικά;Οι γονείς των μαθητών της Δ' τάξης θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να έχουν υποβάλλει στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση για το ποια δεύτερη ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους στην Ε΄ τάξη.