Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Κοινωνική λειτουργός


Στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων του ΥΠΑΙΘ τοποθετήθηκε Κοινωνική Λειτουργός, η οποία θα διατίθεται στο σχολείο μας κάθε Πέμπτη και μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2013-2014. Ακολουθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών και εργάζεται βάσει συγκεκριμένου καθηκοντολογίου. Ο ρόλος της Κοινωνικής Λειτουργού είναι προληπτικός, υποστηρικτικός και συμβουλευτικός, με την...
έννοια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου , με βασικό μέλημα την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Σχολική κοινότητα , την Σχολική Σύμβουλο και φορείς της εκπαίδευσης, δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας προς όφελος του μαθητή. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο.