Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Προληπτική ιατρική-οδοντιατρική

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης οργανώνει δράση προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής. Διαβάστε την επιστολή προς τους γονείς που εστάλη στο σχολείο μας.

Θέμα : «Προληπτική Ιατρική/Οδοντιατρική»

Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη Δράση της «Προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής» που θα πραγματοποιήσει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων, Αντιδημαρχία Παιδείας Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης. Η «Προληπτική Ιατρική/Οδοντιατρική» λειτουργεί βάσει...  
μνημονίου που έχει υπογράψει ο
Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε
συνεργασία πάντα με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και συλλόγους, έχει στόχο την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά.
Για την εφαρμογή της δράσης ο Οργανισμός διαθέτει το κινητό πολυϊατρείο
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», όπου τα παιδιά έχουν την δυνατότητα, να υποβληθούν, σε μία επίσκεψη, σε
προληπτικό οδοντιατρικό, παιδιατρικό, οφθαλμιατρικό και ωτορινολαρυγγολογικό έλεγχο.
Ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» στελεχώνεται από εθελοντές οδοντιάτρους/ιατρούς των αντίστοιχων
ειδικοτήτων, καθώς και από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του Συλλόγου. Σε προληπτικό
οδοντιατρικό/ιατρικό έλεγχο υποβάλλονται μόνο τα παιδιά Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων τα
οποία συνοδεύονται από τους γονείς/κηδεμόνες/εκπαιδευτικούς κι έχουν μαζί τους υπογεγραμμένη
σχετική υπεύθυνη δήλωση και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας, εφόσον υπάρχει.
Στα παιδιά που υποβάλλονται σε προληπτικό ιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο παραδίδεται
ατομικό δελτίο προληπτικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς/κηδεμόνες τους να λάβουν γνώση και
οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για λόγους
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών θα τηρεί μόνο δελτίο με τα αποτελέσματα
του προληπτικού ελέγχου, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και μόνο για
στατιστικούς λόγους.
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δράσης στο ήμο Πατρέων, θα θέλαμε
να σας ενημερώσουμε ότι η «Προληπτική Ιατρική/Οδοντιατρική» θα ξεκινήσει τη ευτέρα 3
Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 από τις 8:30 πμ έως
τις 4:30 μμ. Καθημερινά στο χώρο της Πλατείας Γεωργίου.
Καθημερινά 50 παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν προληπτικά από τους
γιατρούς που θα στελεχώνουν τα ιατρεία του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ».
Προκειμένου το εγχείρημα αυτό να έχει τη μεγαλύτερη δυνατόν απόδοση και να εξεταστούν
όσα περισσότερα παιδιά γίνεται και, κατά προτεραιότητα, εκείνα που το έχουν ανάγκη, θα
επιθυμούσαμε τη συνεργασία σας ως εξής:
Προς:
Γονείς μαθητών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ήμου Πατρέων
Πάτρα 22/1/ 2014
Αριθ. Πρωτ. : 151
1. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επίσκεψη του παιδιού σας διαμέσου του Σχολείου
Α. Ενημερώνετε το ιευθυντή του Σχολείου για την επιθυμία σας για τη συμμετοχή του παιδιού
σας στον προληπτικό ιατρικό έλεγχο.
Β. Συμπληρώνετε την Υπεύθυνη Δήλωση που απαιτείται υπογεγραμμένη και την παραδίδετε στο
ιευθυντή του Σχολείου μαζί με το ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού σας.
1. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επίσκεψη του παιδιού σας συνοδεία δική σας.
Α.. Επικοινωνείτε στο 2610-222678, κ. Κουτή Ευαγγελία, μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου
2014 προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή του παιδιού σας στον προληπτικό έλεγχο, ώρες
γραφείου.
Β. Συμπληρώνετε την Υπεύθυνη ήλωση που απαιτείται υπογεγραμμένη και την παραδίδετε μαζί
με το ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού σας την ημέρα και ώρα εξέτασης στους υπευθύνους
του Χαμόγελου του παιδιού στο χώρο της πλατείας Γεωργίου όπου θα είναι εγκατεστημένο το
κινητό πολυϊατρείο Ιπποκράτης.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ