Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Ενημέρωση για την ώρα που ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους οι μαθητές

Επειδή στο σχολείο προστίθενται συνέχεια εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων το πρόγραμμα βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση. Μόνο όταν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός εκπαιδευτικών ειδικοτήτων το σχολείο θα λειτουργεί πλήρως ως ΕΑΕΠ (διευρυμένου ωραρίου δηλαδή) και το σύνολο των μαθητών θα ολοκληρώνει το πρόγραμμά του στις 2 μ.μ.