Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Τετάρτης 18/9

Την Τετάρτη 18/9 όλες οι τάξεις του σχολείου θα σχολάσουν στις 12.25'. Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά μέχρι τις 4.15'. Η πρωινή ζώνη όχι. Για τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις.