Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Δευτέρας 16/9

Τη Δευτέρα 16/9 όλες οι τάξεις του σχολείου, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, θα σχολάσουν στις 12.25΄. Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά μέχρι τις 4.15΄. Για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών θα υπάρξουν ανακοινώσεις.