Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Ανακατασκευή χώρων από τον Δήμο

Ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακατασκευής των κτιριακών χώρων στην οδό Δημοκρατίας, κάτω από την κεντρική πλατεία Οβρυάς, που προορίζονται να στεγάσουν την Δημοτική Ιματιοθήκη, χώρο συγκέντρωσης φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο, το αγροτικό ιατρείο της Οβρυάς και Πολυχώρο εκδηλώσεων. Λεπτομέρειες εδώ.