Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Το σχολείο μας προτείνεται ως ΕΑΕΠ (διευρυμένου ωραρίου)

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς συμπεριλαμβάνεται και πάλι στα σχολεία που η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας προτείνει να λειτουργήσουν με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και διευρυμένο ωράριο από το Σεπτέμβριο του 2013. Η ίδια πρόταση για τα ίδια σχολεία είχε κατατεθεί και πέρυσι χωρίς όμως να υλοποιηθεί για κανένα από αυτά. Σε περίπωση που το σχέδιο φέτος προχωρήσει, οι μαθητές θα...
διδάσκονται καινούρια διδακτικά αντικείμενα (Νέες Τεχνολογίες, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική, Φιλαναγνωσία κ.λπ.) και θα επεκταθεί το εργαστήριο υπολογιστών που διαθέτουμε. Επίσης όλα τα τμήματα (και οι Α΄ και Β΄ τάξεις) θα ολοκληρώνουν το πρωινό πρόγραμμα στις 2.00 μ.μ.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε συγκεκριμένης εξέλιξης θα υπάρξει άμεση ανάρτηση στο blog μας.