Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Κάνουμε τα τηγανέλαια καύσιμο

Από την Τετάρτη 10/4/13 και κάθε Τετάρτη ξεκινάμε να συγκεντρώνουμε τηγανισμένα λάδια στο σχολείο μας, τα οποία κατόπι θα παραδίδονται σε ειδικό φορέα επεξεργασίας. Στη συνέχεια θα παραλαμβάνουμε αντίστοιχη ποσότητα δωρεάν βιοντήζελ, που θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για τη θέρμανση του κτηρίου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα λάδια θα πρέπει... να είναι τηγανισμένα, όχι ψημένα, και να έχουν σουρωθεί.