Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Ευχαριστίες


Ευχαριστούμε θερμά τα Σούπερ Μάρκετ Αράπη για την πολύ σημαντική προσφορά τους στην τράπεζα τροφίμων που διατηρεί το σχολείο μας.