Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Δημοτική Ιματιοθήκη και Κοινωνικό Φαρμακείο στην Οβρυά


Στην Οβρυά, στην αίθουσα του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσάτιδος, θα εγκατασταθεί η Δημοτική Ιματιοθήκη και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πατρέων.
Διαβάστε σχετικά  εδώ από το best.