Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Δωρεάν πετρέλαιο στο σχολείο μας από τηγανέλαια

Ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΠ  στο σχολείο
Ένα από τα σχολεία που επιλέχτηκε για εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος μετατροπής σε Βιοκαύσιμο χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων είναι και το 2ο Δημοτικό Οβρυάς. 
Στο πλαίσιο αυτό την Παρασκευή 15 Μαρτίου ήρθε και μίλησε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής  Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων. Σύντομα θα...
υπάρξουν ανακοινώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εξειδικευτεί η πρωτοβουλία.