Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

O οικονομικός απολογισμός του χριστουγεννιάτικου παζαριού

Τα έσοδα του χριστουγεννιάτικου παζαριού που διοργανώσαμε τον περασμένο Δεκέμβρη ήταν 1055 Ευρώ. Από αυτά, 660 δόθηκαν σε 4 οικογένειες μαθητών του σχολείου μας και 166,27 δόθηκαν για αγορά νωπών κρεάτων που προσφέρθηκαν σε 2 οικογένειες. Τέλος, 220  Ευρώ  διατέθηκαν...
για την εκδρομή της ΣΤ' τάξης ως ανταμοιβή των μαθητών για τη συμβολή τους στη μεγάλη επιτυχία του παζαριού.

Το υπόλοιπο των 8,73  Ευρώ μεταφέρεται στο αποθεματικό των εκδρομών του σχολείου.