Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Μουσείο κατασκευών

Μουσείο-αρχείο κατασκευών δημιουργήσαμε και λειτουργούμε στο σχολείο μας. Ήδη τοποθετήσαμε τα πρώτα έργα εκπαιδευτικών και μαθητών και φιλοδοξούμε ότι σιγά σιγά θα το εμπλουτίζουμε. Σκοπός του είναι τα έργα που κατασκευάζονται να διατηρηθούν μέσα στο χρόνο και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για νέες δημιουργίες.