Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Το Γ1 βρίσκει πληροφορίες στον υπολογιστή

Στις 23/11/12 οι μαθητές του Γ1 πήγαν στον υπολογιστή του σχολείου για να βρουν πληροφορίες για την εργασία στη Γλώσσα "Ζώα που απειλούνται". Στο intenet βρήκαμε πληροφορίες και εικόνες και τις εκτυπώσαμε. Έτσι μπόρεσαν και τα παιδιά που δεν έχουν υπολογιστή να δουν πώς βρίσκουμε πληροφορίες μέσω υπολογιστή. 
Στην τάξη διαβάσαμε τις πληροφορίες, συζητήσαμε για τη σημασία ...
κάθε ζώου στην ισορροπία της φύσης και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τώρα αλλά και ως ενήλικες στη διάσωση των ζώων αυτών.Με τις εικόνες έφτιαξαν κολάζ και μοιράστηκαν οι πληροφορίες στους μαθητές.