Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Διάθεση γραφικής ύλης


Η γραφική ύλη που συγκεντρώθηκε με την έναρξη του σχολικού έτους διατίθεται πλέον σε μαθητές του σχολείου μας που την έχουν ανάγκη.