Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Το Β1 μαθαίνει για τη σπορά

Ζωγραφιές των μαθητών του Β1


Οι μαθητές του Β1 ζωγραφίζουν το γεωργό να σπέρνει το χωράφι του. Μιλώντας για τη σπορά το διασκεδάσαμε πολύ. Μάθαμε να τραγουδάμε το γεωργό και μετά μαζί με το τραγούδι κάναμε και δραματοποίηση της σποράς.